Tại sao điều này có thể xảy ra

Comments · 57 Views

Lựa chọn đầu tiên của Titans và tiền vệ sinh viên năm nhất Malik Willis đang vượt qua Miami Dolphins củng cố nhận xét của Ryan Tannehill về việc trở thành người cố vấn của anh ấy. Tôi không phải là người cần được huấn luyệ

Lựa chọn đầu tiên của Nhà cái số 1  Titans và tiền vệ sinh viên năm nhất Malik Willis đang vượt qua Miami Dolphins củng cố nhận xét của Ryan Tannehill về việc trở thành người cố vấn của anh ấy. Tôi không phải là người cần được huấn luyện. Tôi không cần phải bận tâm với bất cứ ai để cho tôi biết những gì tôi thực sự muốn làm và chắc chắn tôi phải làm.Lựa chọn đầu tiên của Titans và tiền vệ sinh viên năm nhất Malik Willis đang vượt qua Miami Dolphins củng cố nhận xét của Ryan Tannehill về việc trở thành người cố vấn của anh ấy. Tôi không phải là người cần được huấn luyện. Tôi không cần phải bận tâm với bất cứ ai để cho tôi biết những gì tôi thực sự muốn làm và chắc chắn tôi phải làm.Lựa chọn đầu tiên của Titans và tiền vệ sinh viên năm nhất Malik Willis đang vượt qua Miami Dolphins củng cố nhận xét của Ryan Tannehill về việc trở thành người cố vấn của anh ấy. Tôi không phải là người cần được huấn luyện. Tôi không cần phải bận tâm với bất cứ ai để cho tôi biết những gì tôi thực sự muốn làm và chắc chắn tôi phải làm.

Comments